Pani Weronika - nauczyciel rytmiki

f028386a-3a80-4879-885f-8822e0aa5094jpg

Jestem absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego w klasie fortepianu oraz studiów stacjonarnych I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Edukacja Muzyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej – specjalność Rytmika. Z muzyką jestem związana od najmłodszych lat. Pragnę wprowadzić dzieci w zaczarowaną krainę jaką jest świat muzyki poprzez naukę piosenek, grę na instrumentach a przede wszystkim poprzez dobrą zabawę.