Wczesne wspomaganie Rozwoju

Poniższy cennik zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka jest skierowany dla dzieci, które nie posiadają Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgTerapia Pedagogiczna/Psychologiczna

60 zł/45 min

3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgTerapia SI

120 zł/50 min.

3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgTerapia logopedyczna

60 zł/45 min

3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgRehabilitacja ruchowa

60 zł/30 min