Pani Magdalena - Nauczycielka rytmiki

ciszekjpg

2012 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Specjalność- Rytmika

2009-2012 Szkoła muzyczna im. Kazimierza Wiłkomirskiego

w Elblągu,
specjalność- instrumentalistyka w zakresie gry na skrzypcach.

Motto:"„Codziennie, wszędzie dzieci rzucają nam marzenia pod stopy. Powinniśmy stąpać ostrożnie”

Sir Ken Robinson"