Pani Monika - Nauczyciel Wspomagający

monika Jjpg

Motto: "Tam gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba"


Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość. Codziennie przekazują mi ogromną energię uściskami, kiedy tylko pojawiam się w wejściu do sali przedszkolnej :)
W dzieciach cenię ich bezpośredniość oraz bezwarunkowe okazywanie uczuć.
Mówią, że całkiem ładnie rysuję ;) Staram się aby zajęcia plastyczne były ciekawe i rozwijające.
Jestem osobą cierpliwą i empatyczną ale zarazem stanowczą.
Radość i dobre samopoczucie dziecka jest bardzo ważne, dlatego staram się zaszczepić w moich wychowankach codzienną pogodę ducha i otwartość na świat.

Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną i wspomagam naszych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracuję m.in Metodą Krakowską, Metodą Dobrego Startu, wykorzystuję elementy Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,Studia pedagogiczne Pedagogika Społeczna,

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni - Oligofrenopedagogika

Kursy:
Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo
Metoda Dobrego Startu
Terapia Ręki I i II stopień
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I stopień
Terapia behawioralna
Nauka czytania Metodą Krakowską