Pani Katarzyna - terapeuta SI, pedagog specjalny

fa9769d17579bb4eba1694c8b42faeba--vintage-teddy-bears-old-teddy-bearsjpg

Absolwentka kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Gdańskim; dyplomowany terapeuta zaburzeń Integracji Sensorycznej (certyfikat wydany przez PTIS w 2010 r.)- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami SI. Pracownik PPP w Rumi.

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej; zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Prowadzi terapię grupową Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz terapię Integracji Sensorycznej.